Home | Claw | Kriek | Welman | Thor | Silent Hunter | Hog Silencers | Product Advisor |
| Links | Gallery |
advisor banner
 

Load development is the best part of reloading . Unfortunately there are a few pitfalls that may darken your horizon when
 choosing components for a certain combination.

When seen as a chain to attain good accuracy as well as exceptional terminal performance, we can overcome most of
the obstacles and prevent disappointment. For example, a lead-core bullet hitting flesh above 3000fps, or a long
monolithic bullet in a rifle with slow rifling twist will all cause disappointment and lead you to erroneously
 believe that the product has failed you.

To help you, we invite you to fill out the form at the bottom so we can guide you with your choice
of our products.
Please state your intended use of the product, the distance you usually hunt your animals, as well as your
rifles velocity with a certain bullet weight(if available).

***

Ladingontwikkeling is die lekkerste deel van herlaai. Sou die verkeerde komponente egter gekies word vir die
beplande doel kan dit tot terleurstelling lei.

Wanneer die geheel as 'n ketting gesien word om beide goeie akkuraatheid en bogemiddelde terminale prestasie
te bekom, kan terleurstelling grootliks vermy word. As voorbeeld: Indien loodkern punte prooidiere tref bo
3000vps; of wanneer 'n lang swaar monolitiese punt vir 'n geweer met stadige groefdraai gekies word, gaan
terleurstelling gegewe wees, en verkeerdelik die indruk skep dat die pruduk gefaal het.

Om u by te staan nooi ons u uit om die webvorm hier onder in te vul sodat ons u kan bystaan met u keuse.
Noem asb veral u beplande aanwending, normale jagafstand asook u gekose punt se trompsnelheid (indien dit aan u bekend is).

Powered byEMF Online Order Form